Ukończone i bieżące projekty ERASMUS+:

 ERASMUS+ V (2017-2019)
http://mentorcert.eu/
MENTORCERT - "Business Mentor Training and Certification""

 ERASMUS+ IV (2017-2019)
http://www.erasmus-diagnosis.eu
DIAGNOSIS - "Innovating a Crucial Profession in Building and Construction Sector"

 ERASMUS+ III (2016-2018)
http://www.arfat.il.pw.edu.pl/
ARFAT - "The Augmented Reality Formwork Assembly Training"

 ERASMUS+ II (2016-2018)
http://microsites.fundacionlaboral.org/leanco?pag=12&idioma=1
LEANCO - "Continuing V.E.T. Training Programme in Lean Construction to support the transition of the Construction Sector towards a more competitive and productive model"

 ERASMUS+ I (2015-2017)
http://www.cloemciv.il.pw.edu.pl/
CLOEMC IV - "Common Learning Outcomes for European Managers in Construction IV"


Norwegian Instrument Project (NORW, 2009-2011) - "Distance learning within management in construction"
"Nauczanie na odległość z zakresu zarządzania w budownictwie": 
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/norwegian


Platforma Internetowa : 
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/platform

Ukończone projekty Leonardo da Vinci :

  Leonardo da Vinci I (1999-2001)
 "Development of New Management Studies and Courses in the Field of Management in Construction for Engineers According to the Requirements of European Union"

 Leonardo da Vinci II (2001-2004)
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/ldv2/ 
"Zwiększenie umiejętności językowych polskich i portugalskich inżynierów i menedżerow budowlanych - rozpoznanie potrzeb i przygotowanie kursów języka angielskiego dla budownictwa"

Leonardo da Vinci III (2002-2004)
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/ldv3/
"Model of professional qualification structure and new methods of promotion, certification and mutual recognition of managerial skills in construction industry according to EU requirements"

 Leonardo da Vinci IV (2004-2006)
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/ldv4/
"Rozpoznanie potrzeb i przygotowanie zawodowych kursów z dziedziny przygotowania i zarządzania infrastrukturalnych projektów budowlanych finansowanych przez Unię Europejską"

Leonardo da Vinci V (2006)
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/ldv5/
"Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej - opracowanie części drugiej bazy podręczników dla podyplomowych studiów uzupełniających - Biblioteka Menedżera Budowlanego I"

Leonardo da Vinci VI (2009-2011)
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/ldv6/
"Common Learning Outcomes for European Managers in Construction II"

Leonardo da Vinci VII (2009-2011)
http://www.tep-ppp.eu/
"Transeuropejska Promocja Partnerstwa Publiczno - Prywatnego"

Leonardo da Vinci VIII (2010-2012)
http://pzpb.internetdsl.pl/podstrona,28-train_to_cap.html
"Wzmocnienie absorpcji funduszy europejskich w projektach infrastrukturalnych w budownictwie"

Leonardo da Vinci IX (2011-2013)
http://www.css.anadolu.edu.tr/shanime/
"SHANIME - Preventing Accidents in Construction - Health and Safety Multimedia Animated Learning"

Leonardo da Vinci X (2012-2013)
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/ldv10/
"Common Learning Outcomes for European Managers in Construction III"

Leonardo da Vinci XI (2013-2015)
http://www.leonardo.il.pw.edu.pl/ldvmbaic/
"MBAIC - Postgraduate European Common Studies in Construction Project Management"

Leonardo da Vinci XII (2013-2015)
http://www.arcw.il.pw.edu.pl
"ARCW - Health and safety procedures for curtain walls with the use of Augmented Reality Technology"


Rezultaty / Results:
http://www.arcw.il.pw.edu.pl/?page_id=50&lang=en

Leonardo da Vinci XIII (2014-2016)
http://www.serio.mobi
"On-site construction employees' occupational safety in Europe the enhancement and strengthening of their Health and Safety skills development by means of the creation of multimedia training, based on case studies with the use of contemporary devices"

 
 

 

 

 

  Politechnika Warszawska 1999-2017 Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie